Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LELULND

plan. En ze was er vast van overtuigd, dat het gaan zou. Ze had haar moeder geholpen bij het kiezen van een dienstmeisje en de keus was gevallen op een Duitse, die enige jaren in Amsterdam had gediend in een groot huis.

Ze heette natuurlijk Kathe, want zo heet de helft van alle Duitse meisjes. De andere helft heet Grete.

Els had dadelijk vriendschap met Kathe gesloten. Deze had een zonnig humeur, ze zong veel en luid en ze keek nooit sip. Ze werkte hard en ze wilde mevrouw Verschoor wel alles uit de hand nemen, wat er te doen was.

Els had het stil. Ze behoefde zich helemaal niet in te spannen, want het gezinnetje van vier personen vereiste maar weinig zorg. Het was haar taak, om op geregelde tijden de lege kamers te luchten en bij te houden. .

Op _een avond, toen mevrouw Verschoor met Tini naar het dorp was, om een boodschap te doen, kwam vader Verschoor bij zijn oudste dochter buiten zitten.

In de keuken was het groot feest. Kathe zong haar luidste liedjes en ze scheen te jongleren met borden en schalen. Daar rinkelde en ratelde het. Kathe ging niet bepaald zachtzinnig met de boel om, maar ze brak nooit iets.

„Kind, hoor es,” zei meneer Verschoor, „ik hoop, dat we nu binnenkort aanvragen krijgen en dat ons nieuwe huis volloopt. Maar ik vind, dat moeder er de laatste tijd niet zo goed uitziet. Ze eet ook slecht. Ik geloof, dat ze zich nu al zenuwachtig maakt en ik maak me zorgen, dat ze het niet aan zal kunnen, wanneer het eenmaal zo ver is. Daarom ben ik zo blij, dat jij ons helpen kunt. Kathe is ook erg flink en We moeten het zo trachten te regelen, dat we moeder zoveel mogelijk uit de hand nemen.”

„Natuurlijk, Vader. Dat heb ik toch immers al beloofd? Ja, ik heb op ’t ogenblik haast niets te doen, maar dat is mijn schuld niet. Maar als de gasten komen, dan zult u eens zien, hoe hard ik kan werken. Ik ga vroeg opstaan

Sluiten