Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSiJLia neemt DE LEIDING

want vader heeft zich heel wat zorgen gemaakt in de laatste maanden. En het is zo heerlik, dat we al dadelijk' gasten hebben gekregen.”

„Maar vind je die band niet onaangenaam?” vroeg Wil. „Je zit zo reuzevast! Dat lijkt mij niet prettig!”

„Nou ja,” zei Els, „dat kan immers niet anders? Je kunt geen pension beginnen en de hele dag vrij zijn. Dat gaat nu eenmaal niet.”

”Je me nog nooit gevraagd, om te helpen,” zei Wil. „Ik heb het je toch aangeboden? Weet je wat? Ga jij nou es de hele Zaterdagmiddag met Joop fietsen. Dan

kom ik ’s morgens om een uur of tien en doe het werk voor jou.v

, ”0 neen,” lachte Els, „’k zou geen rust hebben; als het erg druk is, vind ik het fijn, wanneer je eens wilt komen helpen, Wil, maar ik dénk er niet over om een hele middag weg te gaan en jou er voor te laten zitten.”

„Je kunt het mij veel beter laten doen, dan Wil,” zei Joop, „ik ben vlugger en handiger. Zeg Els, hoor es...

? , J50 graag es biJ J*ullie opdienen. Mag ik dat es

doen? Toe nou... schud nou niet van nee! ’t Lijkt me zo vreselijk leuk, om de gasten te bedienen; en dan denken ze allemaal, dat ik een meisje ben van het pension en dan spreek ik ook een beetje Duits, net als Kathe.”

„Dat kan toch niet?” zei Els. „De jonge Landsma kent je immers! En trouwens, de andere gasten zullen je ook wel kennen.”

„Geeft niks. Ze durven toch niets te zeggen. Toe Els,

’t lijkt me toch zo fijn. Laat mij het nou es doen.”

„Misschien een andere keer,” antwoordde Els en ze ging maar gauw over iets anders praten, want ze dacht er niet over, om Joop Hondius te laten servéren. Ze kon zich al voorstellen, wat er voor dwaze dingen zouden gebeuren, als Joop de schalen binnen moest brengen.

Sluiten