Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LEIDING

halen.” “ vragen’ of we die ring terug mogen

,,Hè, wat vervelend,” zei Joop. „Jammer hoor! Kunnen we met eventjes een andere sleutel nemen?”

„Neen, dat doe ik niet,” antwoordde Els: trouwens dip Mdere sleutels passen toch niet op de deur ËIT ^

SolTI ”iet *** naar «-ï 1ï* dS

haimfï’T. Stf J°°P' ”We gaan daar toch niks weg%V!,1? maar even om die ring te krijgen.”

Maar "°g wel evcn bre”g<® ’’’ ™ Els.

wonnen T ge™. °Ver' 0“ ** z0 «emakkeliik

„Hebben jullie geen ladder?” vroeg ze.

„Neen,” antwoordde Els. „Tenminste niet zo’n lange Wel een trapje, maar dan kan je er niet by ” g

ik on'w” Jf«JOOP’ traPie g*»‘ ’t Dan klim

ut op het platje en als ik op het platje sta kan ik net

X cr ko?r ■?” h«s *« »«5

. . 8had 8r ”let veel ZIn in, maar toen Wil ook vond

hit toanfe Sit hrf6” u™??? d0en’ ^ * toe. Ze haalde wmik mL lï- “ Joop stond in een oog-

bS.We'K2' kon werkelijk net bij het venstermm? ’ 11^ Zlck °P» “We haar voeten af tegen de

~$raar btonen- ™ “Eis st°nden ®

b6V0ild nu °P verboden terrein. Ze liep on

Maar de6nr- °°r ^ kamer en keek purend om zich heen

•• 9 Ti?- zag ze niet> Waar kon dat ding gebleven zyn? Misschien onder het bed? g g D even

hpddpfn? Plat grond Ji^en en loerde onder de lage bedden. Ja, werkelyk, in het verste hoekje lag haar gum-

Jo°P bedacht zich geen ogenblik? ZekroopcX de bedden en weldra had ze de rinc te Tumf

Sluiten