Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LEIDING

Sf “ ™?der voor haar part de hele dag op die kamer

daJht 8chrakeaM8he?’traapjemeïr°UW ^ K00i geen “•

ploMinÏMdeh?de de..bewoon!ter van de kamer, toen... en verwhderdenT neunen op, de voeten stonden even stil

LIT j 5* 8nel' Met «n slag sloeg mevrouw de Kooi de deur achter zich dicht en J<£p hwrde haar de

trap afgaan. Ze was al onder het bed ui? Swee snron gen stond ze bij de vensterbank. Ze gooide er haar ienive “<* ?*<* op het ‘hupTI

-Jfsx&tnz ;;r “ -

Want de meisjes hoorden boven een deur opengaan en ^sp™ Ï3SW,®»1 foar nu^S mam .ïtÏÏT de d™ me‘SJeS konde” alte> w»otd voor

£!“’™m’ dat is niet mogelijk! Waar dan?”

Ze hStdm'n001S*antW001^ was onverstaanbaar.

eAzïïisr “e Jwp en -

kom Ter bfl?EnVdêtmenwr 1® ?°°i: ”Er is ”iets! H«e

niemand „Sdérn” °P ldaarhehte dag! Weineen, er ligt

SSSpsat-W srws

PVrouwnh^u gefluister yan mevrouw de Kooi. „vrouw, hou nu toch op, dit is toch al te dwaas?”

„Gelukkig maar,” zuchtte Joop, „dat ik die lage sport-

-nlfweTis^ N“ “ «» —* Ü\?£

Mevrouw de Kooi verscheen vnnr maam. i i.

Sluiten