Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LEIDING

meisje. En als Kathe beter is, houden we die aan.”

„Ja, maar als Els het hoort.. J9

„Hoor es vrouw, Els weet heel goed, hoe we al haar

geloof me nu: als ZIJ niet zenuwachtig en oververmoeid was, zou ze kalm gebleven zijn. Het is voor hTar noodzakelijk, dat ze er een beetje uit gaat. Ga jij nu naar bovai en zeg het haar. Ze heeft niet tegen ie Spr4en want ik ben met van m’n plan af te brengen.”

teo-en TnfK kwamyader Verschoor de huishoudster tegen. Juffrouw van Eisden verstrakte al bij voorbaat

verwachtte minder vriendelijke opmerkingen. Ze had toch even een gevoel van opluchting, toen meneer Verschoor haar voorbij liep, zonder iets te zegge™

tJt\ het zocht hiJ het telefoonnummer van Wil

HÏJ kr^f den notaris zelf aan de telefoon en toen hoorde hij Wils verwonderde stem:

„Ja, meneer Verschoor? Met Wil.”

es. Ik heb een plannetje. Els moet er nodig es uit. Vind je ook niet?” ë

** “,“7 Verschoor, héél nodig. Dat hebben Joop en ik ook al tegen elkaar gezegd.”

„Zo? Hebben jullie al iets gemerkt?”

„O ja, ze was zo opgewonden en vreemd.”

„Precies, dat is ook mijn mening. Nu zijn jullie vorig jaar gaan kamperen met jouw tent. Ik weet, dat Els dol

MooP kamPer®n- Zouden jullie nu wéér kunnen gaan? Maar dan moet het heel gauw zijn.”

Wil dacht even na. „Als moeder ’t goed vindt. Ja, dan

" Ti31 kunnen- En * hooP> dat Joop ook mag.j ïk zal dadelijk naar haar toegaan. Kan Els overmorgen i

”Z*weei het niet’ maar ze kan>” antwoordde meneer Verschoor. „Ze wordt eenvoudig weggestuurd. Vorie-

Sluiten