Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VLS NEEMT UE LELUUx\j

Miene stak haar hoofd om de deur van de keuken, /je leed in de cantine het ruwe werk en ze kookte met de irrouw van Hein samen. Miene was een Zeeuwse van het ïiland Walcheren en toen ze, op haar zestiende jaar, bij Ie familie van Leusden in dienst kwam, droeg ze nog de Zeeuwse kleding.

Die had ze pas een jaar geleden afgelegd, omdat ze steeds „burgers” om zich heen zag — zoals zij het noemde — en omdat ze niet zo wilde afsteken. •

„Miene, heb jij in je kast nog een Zeeuws costuum?”

„Jewel. Dat-eb ik nog wel.”

„Hè, Miene,” zei Joop, „wil je me dat dan voor een avond lenen? Ik zal er reuze netjes op zijn. ’r Komt niets aan, hoor.”

Miene vond het best en ze zei, dat Joop dan maar dadelijk moest meegaan om te passen. Dat liet Joop zich geen

tweemaal zeggen. .. ■ „

Els en Wil keken elkaar beteuterd aan. „Die is klaar, z§i Wil. „En daar zitten wij naast. Wat moeten wij nou?

„Ik geloof, dat ik als zigeunerin ga,” zei Els. „Morgenochtend op de fiets naar de stad, om ringen te kopen voor m’n oren en bruine schmink en een bonte doek. Tja... en dan moet ik eigenlijk een gekleurde lap kopen voor een rok. Nee, dat lukt wel, ik zie ’t al voor me. En t mag slordig zijn. Dat is heerlijk.”

„Ja, ’t zal wel lukken en als ’t Zeeuwse costuum Joop past, kan ze je mooi helpen,” antwoordde WiL „Maar k heb er geen idee van, wat ik moet aantrekken.

„Je kunt als gymnaste gaan,” zei juffrouw van Leusden. „’k Heb nog wel een blauwe plooirok en een witte blouse.

Maar ’r is niet veel an, hè?”

„Neen, niet erg origineel,” antwoordde Wil. „Ik weet werkelijk niets. Toe, helpen jullie me nou es.”

’t Was niet makkelijk, om een goed plan voor Wil te

Sluiten