Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LEIDING

oeaenKen. joop kwam binnen in Miene’s Zeeuwse costuum en ze straalde. Het lijf zat een beetje krap, maar de kap stond haar bijzonder aardig.

„Zie k r niet allerliefst uit?” vroeg Joop coquet. „Ze zullen morgenavond allemaal wèg van me zijn!” En toen dacht ze ineens aan haar vriendinnen. „Ja, nu ben ik klaar, maar wat trekken jullie aan?”

„Ik ga als zigeunerin,” antwoordde Els. „Morgenochtend vroeg naar de stad, om van alles te kopen.”

„De draag bij in de kosten,” antwoordde Joop gul, „want nu kom ik er goedkoop af. En wat doe jij, Wil?”

Wil haalde haar schouders op. „’k Weet ’t niet. Ik kan niets origineels bedenken. Ik schijn suf te worden.”

„Ga naar mevrouw van Doorn,” zei Joop, die het land had aan peinzen. „Die Wim heeft het gezegd.”

„Zou ik dat doen?” aarzelde Wil.

„Natuurlijk,” zei Els, „we gaan met ons drieën. Morgenochtend, zo vroeg mogelijk. En daarna fiets ik gauw even naar de stad, om de boel te kopen voor mijn zigeunerin.”

„En nu... naar bed,” zei Joop.

Het was passen en meten. De meisjes wisten al van het vorige jaar dat alle ledematen precies op hun plaats moestee blijven, omdat er anders vergissingen plaats hadden. Wie zn linkervoet vijf centimeter te veel naar links legde, hinderde haar buurvrouw. Gewoonlijk werd er nog wel een kwartiertje gewandeld en gestoeid, voor ze gingen slapen, maar ditmaal dacht niemand daaraan.

„Ik vind, dat onze kampeerderij best begint,” zei Els. „Wat een good luck, dat we meteen by vreemde mensen op een fuif zijn geïnviteerd.”

Els lag nog even wakker. Ze hoorde Heintje de ronde doen, langs de tenten met de honden en toen sliep ze in.

De volgende ochtend stonden ze al vóór half tien od de

Sluiten