Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X

EEN GOUDEN RING VERMIST!

„Nou, met Els is het weer in orde," zei Wil vijf dagen idi6r*

„O ja, die is weer net zo als vroeger. Alleen maar jammer, dat we nu naar huis terug moeten, ’k Had nog best wat willen blijven.”

Wil zuchtte. „Ik ook wel. Maar Els wil geen dag langer en dat kan ik me best begrijpen, ’t Zou óók erg zuur voor

haar zyn, als wij hier bleven en zy alleen naar huis zou moeten.

„O neen, zei Joop dadelyk, „dat zou ik nooit willen.”

De meisjes staakten het gesprek, toen Els met een voorraad chocolade uit de cantine kwam. De tent was al ingepakt, alle bagage bevond zich op en aan de fietsen en de meisjes waren reisvaardig.

„Voor onderweg,” zei Els, en ze liet de chocolade zien. „Zijn die lui ’r nóg niet?”

„’t Is nog vóór halftien,” antwoordde Wil. „Ze zouden om half tien komen. Ga je mee? We moeten Heintje en z’n familie nog goeiendag zeggen.”

Dikke Hein en z’n vrouw wensten hun goede reis en Joop bedankte vooral Miene nog eens, voor het af staan van haar Zeeuwse costuum. Miene keek een beetje zuur, want ze had de rok teruggekregen met een grote scheur en het mutsje was eerder zwart dan wit teruggekomen.

Natuurlyk had Joop de rok naar een stoDDaee cestnnrd

Sluiten