Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LEIDING

op. De komst van meneer Verschoor werkte kalmérend op Joop.

„Alsjeblieft Joop,” riep Els. „Ga nu dadelijk naar de tuin en vertel alles. Je moet je excuses maken. Toe nou!”

Na een paar minuten was Joop zover gekalmeerd, dat ze een geregeld gesprek kon voeren. Kathe en Marie hadden het nog steeds hevig te pakken. Meneer Verschoor hoorde nu ook wat er gebeurd was, en hij drong er bij Joop op aan, dat ze dadelijk naar de tuin zou gaan, om haar excuses aan te bieden.

„Eerst kijken, hoe ze nou zijn,” zei Joop, zenuwachtiggichelend. Ze liep naar het eetzaaltje en keek voorzichtig door de gordijnen naar buiten. Meteen barstte ze weer los in een lachbui. „O, kinderen, nou zit de kapitein er ook nog bij.”

„Ga nu, Joop,” beval meneer Verschoor. „Je hebt het werkelijk tè erg gemaakt”

Joop werd half naar buiten geduwd en toen ze het strenge gezicht van juffrouw van der Blonk zag, lachte ze niet meer. Maar de kapitein zat er met een brede glimlach bij, toen Joop nederig vertelde, wat ze gedaan had en toen ze haar verontschuldigingen aanbood.

„Ik vind het géén manier,” zei juffrouw van der Blonk spits.

„Nou Mien,” suste juffrouw Kortenaar.

Juffrouw van der Blonk deed haar mond open, om Joop eens goed de les te lezen, maar toen zei de kapitein plotseling:

„Nou, basta! Ze heeft excuses gemaakt en daarmee uit. En zorg nou maar gauw, dat je uit de wind komt, meisje.”

Joop keek den ouden zeeman dankbaar aan en haastte zich terug naar de keuken. Toen ging Els ook nog es zeggen, dat ze er niets aan doen kon en ze nam de mantel

Sluiten