Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan moeten de „gehuurde” meisjes, tegen vergoeding van kost, als baboe in zijn huis en stallen werken. Geld verdienen doen ze niet, maar slaag krijgen ze zoveel te meer. Wie een paar jaar bij Ibrahim gewerkt heeft is ziek van vermoeienis en ontbering. En daar wil M'bok haar naar toezenden? Dat vindt haar vader goed?

Neen, vader Joesoep vindt het helemaal niet goed, maar hij is bang voor zijn vrouw. Toch waagt hij een poging om Siti te helpen. „Ik heb gehoord, dat Louw Lah, de Chinees, óók een baboe zoekt. Zijn vrouw wil een meisje, dat niet al te dom is, ze is zo dik en heeft iemand nodig om haar bij het kleden te helpen.” Maar daar wil M'bok Merah niets van weten. De vrouw van den Chinees is een goedhartige vrouw, die Siti zeker niet slecht zal behandelen. Ibrahim betaalt bovendien altijd aan de ouders — vijftig of zestig gulden is een mooi bedrag.” Maar het voornaamste is, dat Joesoep's vrouw Siti wil vernederen en het meisje uit de weg wil hebben, om alle herinnering aan de goede Maryam te doen verdwijnen.

„Siti gaat naar Ibrahim,” zegt ze hard. Vlug rolt ze de weinige bezittingen van het meisje in een sarong en trekt haar aan de hand het huis uit.

De Arabier Ibrahim zit rustig in de voorgalerij van zijn woning, als de huisjongen hem komt waarschuwen, dat de inlandse vrouw M'bok Merah bij de bijgebouwen op hem wacht. Ibrahim gaat naar de achtergalerij en laat Siti en haar moeder bij zich komen.

„Zo, je wilde je dochter bij mij verhuren?”

„Ik wil niet,” zegt Siti.

Nu moet Ibrahim werkelijk lachen: het is ook te grappig, dat, terwijl hij en de vrouw beslist hebben, dat Siti bij hem in dienst komt, het meisje tegenwerpingen zou maken. „Zij wil niet,” zegt hij „Ha, ha,

Sluiten