Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles, wat er is gebeurd. Mevrouw de Lange weet reeds, dat M'bok Merah slecht voor haar stiefdochtertje is, maar dat ze zover zou gaan om het kind bij den wreden Ibrahim te verhuren, neen, dat zou ze nooit gedacht hebben.

„En zo ben ik van Ibrahim weggelopen,” eindigt Siti haar verhaal.

„Waar ga je nu naar toe?”

Siti haalt de schouders op. „Liever spring ik in de kali, dan dat ik terugga.”

Mevrouw de Lange zwijgt een poosje. Dan zegt ze: „Ga je maar lekker baden en ik zal kokki vragen of ze wat te eten heeft. Ga daarna maar een poosje slapen. Straks zullen we wel eens praten.” Mevrouw roept de kokki, geeft een paar aanwijzingen en wendt zich dan tot haar man, die zwijgend geluisterd heeft. De Lange is een man van weinig woorden.

„Verschrikkelijk, zo'n stiefmoeder.”

„Ja, ontzettend.”

„Wat zullen we doen?”

„Wel, hoe bedoel je?”

„Nu, kunnen wij dit meisje aan haar lot overlaten? Vandaag of morgen komt ze toch weer bij den Arabier terecht.”

,,'t Is een schurk, die Ibrahim. Hij heeft heel wat op zijn geweten, die woekeraar. Mensenlevens, geld noch goed is veilig voor hem.”

„Daarom. Maar wat moeten we doen?”

„Wat kunnen we doen?”

„Met M'bok Merah en Joesoep praten.”

„Dat geeft niet — de Arabier heeft vijftig gulden huur voor het meisje betaald en bezit dus rechten. Als hij naar den landraad gaat, krijgt hij nog gelijk ook.”

„Man!”

5 Siti

Sluiten