Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in het Soendanees, doch ze geeft ze maar weinig uit: ze tracht de kinderen van haar klanten te bereiken en dezen onder de invloed van het Evangelie te brengen. Zó komt zij dikwijls toch met de ouders in aanraking.

Zendeling Verhoop en zijn vrouw staan Siti trouw terzijde en de brieven, die ze nog geregeld van mevrouw de Lange ontvangt, sterken haar, als zij soms wel eens wanhoopt. Maar de grootste, ja de enige kracht in haar leven is de Heere Zelf, die Zijn jeugdige, maar trouwe dienstmaagd niet vergeet. Zo staat Siti midden in het inlandse leven, op de grens van de Javaanse en Soendanese wereld, als een levende getuige voor den Heiland, en als zij staande blijft — en in ’s Heeren kracht zal zij staande blijven — dan wordt ook tot haar eenmaal het woord gesproken: „Wel, U, gij getrouwe dienstmaagd, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten, ga in in de vreugde Uws Heeren/’

Sluiten