Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deur open deed en de Hollandse koningin onverwachts op de grond verdween ? O, ik denk nog dikwijls aan dat heerlijke jaar bij jou. Maar ik ben toch blij, dat ik nu weer bij moeder ben om voor haar te kunnen zorgen en haar van jou te vertellen. Want ze wordt erg oud. Wij hopen toch, dat ze nog gezond mag blijven, tot je weer eens naar Holland kunt komen.

Ik moet zeggen, dat het maar goed is, dat die jongens, waarover je schrijft, hun tenten nog niet hadden opgeslagen toen ik bij je was. Ik zou niet zo makkelijk voor die deugnieten geweest zijn, hoor. Ze hadden van mij geen emmers water gekregen en ik had ze vast niet uitgenodigd, om ook de rest maar af te komen plukken, als ze gestolen hadden van de lekkere bessen uit de tuin. Neen, broertje, je bent veel te goed voor die rakkers. Ze zullen raar opkijken, als je later de kans eens krijgt, om ze de tien geboden te leren en ze horen dan, dat er ook een bij is van : Gij zult niet stelen.

De zusters van de Annastichting hier hebben beloofd, iedere week een dag aan God op te dragen, louter voor jouw parochie. Is dat niet aardig? Ik heb haar verteld van die heidenjongens en van de werklieden uit het stadje, waarvan er zoveel van het geloof zijn afgevallen. O, nu denk ik ineens aan die Rosa Flye, weet je nog ? Dat vrouwtje, dat voor haar man en haar jongen naar de kerk kwam ? En dat het altijd had over haar Poolse voorouders ? Misschien heb je toch wel gelijk, dat je zo goed bent voor die namaak-padvinders. Misschien zullen ze later nog wel eens denken aan dien Hollandsen pastoor!

Maar ik praat aan één stuk door over Amerika en jij bent natuurlijk veel benieuwder naar alles, wat er in onze ?oede stad is gebeurd. De laatste overblijfselen van de oude

Sluiten