Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan deelt hij met ons. Maar we mogen het niet te dikwijls doen van mijn moeder. Zij zegt, dat father Timmermans maar arm is. Ja" — Fred ging eens heel makkelijk liggen — „dat kan wel waar zijn. Maar hij is toch niet zo arm als wij allemaal. Hij heeft haast altijd wat om te delen.”

„Dus hij hoort ook bij de club van de helpers ?” lachte Tom.

„We hebben hem nooit gevraagd.” Freddie keek, of hij dit eerdaags doen zou.

Tom had Freddie nog veel meer willen vragen.... Hoe

lang of de club bestond En wat ze al hadden uitgehaald, om

anderen te helpen.... En of er buiten den reverend father al „ns meer grote mensen in hun kamp waren geweest.... Hij vroeg zich af, of Sandyman, als hij op zoek ging naar zijn massa Tom, ook deze kant uit zou komen. Hij had zo'n zin eens een hele nacht over te blijven.

Het was jammer, dat morgen moeder juist jarig was. Of ze het erg druk gehad zou hebben met de naaister ? Misschien had ze nog wel niet gemerkt, dat haar Tom zoek was.

Morgen — dat feest....

De zon en de vermoeidheid hadden Tom te pakken gekregen. Hij sliep zo vast, of hij thuis in zijn bed lag.

En naast hem snorkte Freddie.

Sluiten