Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

EEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

■ UUI 1 VLTTLLL/IVk I LLLU l\J I L

et was eindelijk zomer geworden. Na een koud en weifelend

voorjaar, werd tóch op het laatst de wind ietwat barmhartiger en gaf hij het hunkerende jonge groen de gelegenheid zich aan de wereld te vertoonen. In een ommezientje waren de bomen langs de wegen en langs de plassen, vaarten en sloten, getooid met een mals en . sappig groen. De wolken, die wit en wazig langs de blauwe hemel snelden, werden op de vlucht gedreven door de eerste klanken van het geweldige lied dat de zomer zingen ging. Zelfs de mensen fleurden hélemaal op, de jassen verdwenen weer voor een lange tijd in de kast en lichte, kleurige toiletjes gaven het leven van alle dag weer een vrolijker aanzien. En toen de wind eenmaaLin de goede hoek zat en de wolken verdreven had, toen de zon volop scheen, iedere dag

weeraan, toen schreed de zomer voort met grote, statige schreden, overal om zich heenstrooiend de gulle gaven zijn heerlijke schoonheid.

Op het ogenblik dat ons verhaal een aanvang neemt, was het in de laatste dagen van Juli, zodat Augustus in het gezicht kwam en daarmede tevens de droom van iedere gezonden Hollandsen jongen; de grote vacantie. In hoevele jongensharten leefde die gulle zomermaand wel als het mooiste wat zij zich konden indenken? Augustus betekende immers; geen lastige

sommen oi ingewikkelde, haast niet op te lossen vraagstukken, geen griezelige opgaven over Aardrijkskunde of Geschiedenis? Wanneer de maand Augustus in het land kwam, dan betekende dit dat er geen school meer gehóuden werd, dat huiswerk of strafwerk voorlopig van de baan waren. Wat een weelde gaf die maand Augustus! En wie dacht er bij het noemen van het woord vacantie nu niet aan het genot dat men in ruil kreeg voor de nachtmerries die onvermijdelijk de schoolgaande jeugd vergezelden als de overgangs-examens in het gezicht kwamen? Want vacantie, dat was immers zwerven door de polders,

Sluiten