Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ËEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

reuzetochten maken per fiets of te voet, kamperen in de een of andere geheimzinnige omgeving. Vacantie, dat was de Grootste Gemene Deler van alle vreugden die er op de wereld te vinden waren. Daarbij kwam dan nog wel, dat alle jongens, er iedere nieuwe grote vacantie weer op rekenden, dat er in die vacantie het avontuur zou komen. Het gróte avontuur dat zij eens zouden beleven. O ja, het liet nog wel steeds op zich wachten, maar kómen moest het, kómén zou het, vast en zeker, Hans Bakker en Kees Brandsma, onze oude vrienden, die wij zo goed hebben leren kennen gedurende het avontuur dat zich heeft afgespeeld rondom het nieuw Ontdekte meesterwerk van den zeventienden eeuwsen schilder Jan Steen, * hadden zeker In de vacantie die komende was de kans opnieuw in een avontuur gewikkeld te worden. Zij hadden, enkele maanden terug pas, ervaren hoe deze tijd, die goochelde met vliegmachines, electriciteit, radio en dergelijke geweldige scheppingen van den modernen mens, nog wel degelijk plaats liet voor een groot avontuur. Al was de tijd van wild rumoer, van dappere en roemrijke daden schijnbaar voorbij, er bleken toch nog wel dingen te bestaan, die gelegenheid gaven om dapper en moedig te zijn. In ieder geval bleek er nog wel wat avontuurlijks te beleven, als je je ogen maar goed opènzette en niet bang was om de handen uit de mouwen te steken. Heel begrijpelijk dus, dat onze twee gezworen kameraden, juist omdat zij al een keer een pracht van een avontuur hadden meegemaakt, met een hevig verlangen de grote vacantie tegemoet gingen. Niet omdat zij rekenden op een herhaling van het meegemaakte avontuur, maar omdat met iedere dag die het grote ogenblik waarop de schooldeuren voor eén hele tijd achter hen gesloten zouden worden naderbracht, duidelijker' voor hun ogen schemerde de belofte, die Mr. William hun gedaan had. Want deze schatrijke Engelsman had hun beloofd, dat zij, in ruil voor wat zij tot het behoud van zijn kostbaar schilderij hadden bijgedragen, de

‘Zie „Detectives in den dop", van denzelfden acteur,

Sluiten