Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

vacantie in zijn geboorteland zouden mogen doorbrengen. Qeen wonder dus, dat zij al weken, met meer dan gewone belangstelling, naar het aanbreken van de gewichtige dag hadden uitgezien. Het was waarlijk ook geen kleinigheid naar Engeland te gaan en enkele weken te vertoeven in de onmiddellijke nabijheid van hun gastvrijen vriend. Een dergelijke vacantie was op zichzelf al een avontuur en de mogelijkheden daarnaast nog iets bijzonders te beleven, waren er door die uitnodiging natuurlijk niet minder op geworden. Zij twijfelden er dan ook geen minuut aan, of zij zouden met dezelfde geestdrift de Theems opvaren, als eens een van de Hollandse Vlootvoogden, honderden jaren terug het had gedaan tijdens de beroemde tocht naar Chatham.

De gesprekken die de beide jongens voerden op de dagelijkse tocht naar Schjedam, waar zij studeerden op de Ambachtsschool, waren dan ook geheel gewijd aan de plannen die zij in de aanstaande grote vacantie zouden zien te verwezenlijken.

„Nu moet er morgen een brief zijn, Hans”, zei Kees Brandsma op een ochtend, enkele dagen voor het begin van de grote vacantie.

„Vast!”, antwoordde Hans, met een overtuiging als nam hij het zijn vriend kwalijk dat deze daar nog aan scheen te twijfelen.

„Eigenlijk hadden wij veel eerder een episteltje moeten ontvangen”, ging Kees, ietwat peizend, verder.

Hans keek zijn vriend aan met een blik waarin verwondering te lezen stond.

„Hoezo?”, vroeg hij toen.

„Ik weet het niet”, was het ontwijkende antwoord van Kees.

Zwijgend liepen de jongens nu enkele minuten door, verdiept in hun eigen gedachten. Toen zei Hans plotseling, als waren zijn woorden het resultaat van een diep nadenken:” Je moet niet vergeten, Kees, dat Mr. Williams meer te doen heeft dan briefjes te schrijven aan Hollandse jongens.”

Die opmerking van Hans scheen Kees-ook tot nadenken te brengen. Hans was een fantast, dat wist hij wel. Maar Kees fond het niettemin toch frappant, dat Hans een zo maar losweg

Sluiten