Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

daarom legde hij in zijn antwoord meer overtuiging dan hij eigenlijk zelf bezat. Het resultaat van dit gesprek was dan ook, dat de beide vrienden zich helemaal niet op hun gemak gevoelden toen de deuren van het leslokaal achter hen dichtvielen. Stel je toch eens voor, dat Mr. Williams zijn belofte vergeten had. Hij bezat nu eenmaal een uitgebreide dagtaak en zou heel gemakkelijk zoiets kunnen vergeten. De gedachte aan die mogelijkheid bezorgde hun kippevel. Als het werkelijk zo was, als die tocht naar Engeland om de een of andere ongelukkige reden niet doorging, nu, dan konden zij wel thuis blijven en zou dat

4 ■

een teleurstelling betekenen, zo geweldig dat er aan te denken hun al de hartkloppingen bezorgde!

Begrijpelijk was het dus wel, dat zij, toen zij ’s avonds thuiskwamen, het allereerste bij hun ouders informeerden of er nog steeds geen bericht gekomen was. En toen zulks niet het geval bleek te zijn vroegen zij op den man af wat vader en moeder van het geval dachten. Die draaiden er eerst wel een beetje omheen, maar moesten toch op het laatst toegeven, dat het zwijgen van Mr. Williams wel een beetje vreemd te noemen was.

De beide vrienden geraakten door dit antwoord helemaal in de war en toen zij elkander ontmoetten en elkaar vertelden hoe hun ouders er over dachten, vonden zij geen van beiden de juiste woorden om hun gevoelens te vertolken. Notaris Bakker, de vader van Hans, die de jongens vond op het kamertje van zijn zoon, met een gezicht dat minstens drie dagen slecht weer voorspelde, kreeg medelijden met de knapen. Hij belde zijn bróer op, den Amsterdamsen kunsthandelaar Henri Bakker, maar vernam vari diens plaatsvervanger dat de heer Henri Bakker op reis was. De notaris vroeg toen den plaatsvervanger van zijn broer of deze soms wist om welke redenen Mr. Williams een officiële. uitnodiging van de jongens achterwege had gelaten. Het antwoord dat de plaatsvervanger van den kunsthandelaar gaf was echter verre van bemoedigend. Want deze gaf als zijn mening te kennen, dat er ongetwijfeld iets ig de weg

Sluiten