Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

gekomen moest zijn. Vermoedelijk hadden belangrijke werkzaamheden Mr. Williams belet zijn belofte in daden om te zetten. Hij riep de jongens aan de telefoon én raadde hun aan de moed nog maar niet te laten zakken. Het duurde in ieder geval nog een paar dagen voor de vacantie een aanvang nam en daar een brief uit Engeland, dank zij dé moderne middelen van vervoer; maar enkele uren nodig had om Holland te bereiken, was het nog heel goed mogelijk dat er tijding kwam.

Alles bij elkaar was het een schrale troost en de gemoedsrust van de jongens werd er door dit telefoongesprek niet beter op. ’s Nachts konden zij er niet van slapen en tóen de laatste schooldag aanbrak zonder dat er bericht uit Engeland gekomen was en de Directeur van de Ambachtsschool zich in zijn deftigste pak gereed maakte de uitslag van de overgangs-examens mede te delen, warén zij zo teleurgesteld en verbitterd, dat zij er op dit moment geen zier om gaven of zij al dan niet naar een hogere klasse overgingen. Gelukkig bleef die stemming niet lang zo laag, want toen zij hun rapport kregen, de goede cijfers zagen en hoorden dat zij met lof naar de hoogste klasse overgegaan Waren, ja, toen verdween een wijle de gedachte aan Engeland en Mr. Williams en waren zij erg trots op het béhaalde succes.

„Tenslotte, Kees”, zei Hans, „zou een vacantie zonder reis naar Engeland en zonder overgang, helemaal niet te dragen geweest zijn.”

„De Engelse reis mogen Wij dan misschien kwijt zijn, de overgang hebben wij tenminste behouden”, antwoordde Kees lachend op Hans’ wijsgerige opmerking.

Welgemoed stapten zij nu op huis aan. Eenmaal buiten de stad gekomen werd hun hart lichter dan het dé laatste dagen geweest was. Want zij zagen hoe heerlijk de zon over de dijk scheen, wat een Weelde van kleuren het heerlijke zonlicht toverde Óp de trillende velden. De rug van een koe veranderde soms in een oogwenk van vuil wit in blinkend goud, als er een doorbrekende zonnestraal op vieL, Wat een weer, wat een

Sluiten