Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

zomer en wat was hun eigen land toch mooi! Natuurlijk, het was wel een teleurstelling, zij hadden graag eens een vreemd land bezocht, maar als ’t niet anders kon, was het heus geen opoffering in zo’n mooi land te blijven.

Zo ongeveer waren hun gevoelens zo lang zij buiten waren, in de natuur, in de pracht van de helle zomerdag. Maar eenmaal weer in de stad terug, kwam de oude teleurstelling weer boven. Vooral, tpen zij een mijnheer zagen lopen, een vreemdeling, die een koffer droeg, die volgeplakt was met etiketten van buitenlandse Hotels..

„Allemaal van Hotels waar hij gelogeerd heeft”, zei Kees met bewondering in zijn stem.

„Die heeft heel wat van de wereld gezien”, antwoordde Hans zuchtend.

Allebei droegen zij op dat ogenblik in zich een geweldig verlangen naar reizen, ver weg trekken, om dan, thuisgekomen, ook zo te kunnen geuren met een volgeplakte koffer. Wat zouden hun kameraden jaloers zijn!

Hun aanvankelijke tevredenheid en berusting maakte weer plaats voor een knagende teleurstelling. Diep in hun hart leefde nog steeds de hoop, dat ,er een uitnoodiging zou komen, zodat op het laatste ogenblik Mr. Williams uit het niet te voorschijn zou treden om zijn belofte in te lossen. Hun geloof daaraan was nog zo sterk, dat zij ’s avonds, bij Hans thuis, nog dapper hun best deden op hun Engelse lessen. Die hadden zij weer eens opgezocht nadat Mr. Williams hen uitgenodigd had het Kanaal over te steken, omdat zij, eenmaal in Engeland, niet als een kat in een vreemd pakhuis wilden staan. Zij twijfelden er tevens geen ogenblik aan, of Mr. Williams zou het op prijs ^tellen, dat de Engelse taal op deze manier de eer kreeg die haar ongetwijfeld toekwam.

Kees stond voor de spiegel en declameerde een versje dat zij spoedig uit hun hoofd geleerd hadden, omdat het erg gemakkelijk was en iemand die niet beter wist deed vermoeden, dafc je een hele kei was in het lastige Engels,

Sluiten