Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEWELDIGE TELEURSTELLING

ning uit hun houding week, tot zij op het laatst, tegenover elkaar gezeten, een trek van volkomen verslagenheid op het gelaat hadden. Als een nietig, waardeloos ding lag de zolang verwachte brief tussen hen in. Zo gingen enkele minuten in spannend zwijgen voorbij»-Toen verbrak Hans het eerst de stilte door met trillende stem te vragen: „Is dat nou niet verschrikkelijk?”

„Het is meer dan ellendig”, antwoordde Kees.

Daarop zwegen zij weer en staarden met doffe ogen voor zich uit. Maar meer nog dan uit hun houding bleek uit hun woorden, welk een teleurstellende inhoud die brief bevatte. Want wat was toch het geval? Mr. Williams schreef in vloeiend Hollands, dat het hem geweldig speet, maar dat hij zijn belofte door onvoorziene omstandigheden niet kon houden. Tot op de laatste dag had hij gewacht met schrijven, steeds nog hopend dat de omstandigheden zich zouden wijzigen. Helaas bleek dat niet het geval te zijn. Er zat nu niets anders op dan te berichten dat er voorlopig van de voorgenomen tocht niets komen kon. Het lang gevreesde was dus werkelijkheid geworden. Het was zo verpletterend, dat er geruime tijd voorbij ging voor, de jongens de moed hadden elkaar aan te zien.

„Wat een Hollands kan die man schrijven!”, zuchtte Kees, die zich plotseling scheen te herinneren hoe hij zelf altijd met zijn moedertaal had zitten tobben

„Had hij maar in ’t Grieks geschreven dat wij komen konden!”, antwoordde Hans nijdig.

Toen keek Kees Hans aan en Hans Kees. ’t Resultaat daarvan was dat zij plotseling in lachen uitbarstten. En toen Notaris Bakker eens op de kamer van zijn zoon een kijkje kwam nemep, omdat hij niet begreep waarom alles zo rustig' bleef boven, toen vond hij twee jongens die tegen elkander allerlei dwaze gezichten trokken, blijkbaar al hun best doende een teleurstelling onder de knie te krijgen.

„Wat is hier aan de hand?”j vroeg de notaris, een beetje yerbaasdi

Sluiten