Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II

een allergelukkigste oplossing

T Tf ALLtK^ELUKKIGSTE OPLOSSING

A. X avenmeester Brandsma stond op hét havenhoofd met zijn

nanoen in zijn zakken, te staren naar het water van de Nieuwe Maas, waarop het zonlicht allerlei toverachtige lichtjes borduurde. Er lag een mistroostige trek op het gelaat van den vader van Kees. Een trek, die eigenlijk helemaal misplaatst was. Want indien havenmeester Brandsma zulks gewild had, had hij op zijn gemak kunnen genieten van de weelde die de zomer deze morgen over de wereld uitstortte., En inplaats van die mistroostige trek had er een gulle lach om zijn lippen moeten spelen. Dit was echter helemaal niet het geval. De gedachten die den havenmeester bezighielden waren helemaal niet afgestemd op de mooie zomerochtend, maar op iets heel anders. De aard van zijn gedachten weerspiegelden zich in de mistroostige trek die zich op zijn gelaat aftekende. Wat konden dan toch

f J- i 1 i

wei UC geaacmen van den havenmeester zijn, dat hij zo ongelukkig keek en helemaal blind was voor de schoonheid van deze gulle zomermorgen? Het was niet zo erg moeilijk zulks te raden, vooral niet voor iemand die havenmeester Brandsma goed kende. Want deze was dol op zijn enigen zoon en ’t was juist dé gedachte aan Kees en diens mislukte vacantie, die hem zo somber deed kijken. Zelf was hij in zijn jonge jaren een echte jongen van Jan de Wit geweest en yoor hij het rustige

oaantje van üavenmeester gezocht had om meer bij zijn vrouw en bij zijn jongen te zijn, was de zee het element geweest waarop hij het meest bivakkeerde. Hij herinnerde zich die morgen, hoe gek hij altijd zelf op een vacantie geweest was,, vooral op de grote vacantie. Hoe het vferlangen veel avonturen te beleven hem toen al deed uitzien naar het Westen, waar de zee lag, die grote plas, die' op zoveel Hollandse jongens een geweldige bekoring uitoefende en'in het ruime hart van havenmeester Brandsma een grote plaats veroverd had. Juist omdat bij zelf zo goed voelde wat vroeger een vacantie voor hem

Sluiten