Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ALLERGELUKKIGSTE OPLOSSING

uitzag als was zij gloednieuw, hoe meer zijn ogen de glans terugkregen die zij doorgaans hadden. Het was aan geen twijfel onderhevig dat de havenmeester een ontdekking gedaan had, een ontdekking, die de oude vrolijke trek weer op zijn gelaat bracht. Kon een ouwe schuur, al werd zij dan ook door een zomerzonnetje gekleed in een gewaad mooier dan zij van nature bezat, dit wonder verwekken? Bepaald wel. Want met grote stappen liep Brandsma naar zijn kantoor en spoedde zich, na daar een boodschap aan zijn ondergeschikte te hebben achtergelaten, zo mogelijk met nog grotere stappen in de richting van het notarishuis, waar hij wist dat de beide jongens zich moesten bevinden. Het leek hem zelfs dat het belletje waarop hij drukte om binnen gelaten te worden, vrolijker tikte dan het de laatste dagen gedaan had. En toen de dienstbode van mevrouw Bakker hem binnengelaten had en hem bij de werkkamer van den notaris bracht, stond er op zijn gelaat zoveel uitbundige vreugde te lezen, dat notaris Bakker hem vragend aankeek en vroeg of hij soms een prijs uit de loterij gewonnen had.

„Helemaal niet, vriend”, antwoordde de vader van Kees. „Je weet dat ik verbazend ongelukkig ben in dat werk.”

„Je hebt toch in ieder geval iets bijzonders; anders zou'ik me al sterk moeten vergissen.”

„Dat heb ik. Luister maar!*

De beide he'eren verdiepten zich nu in een gesprek, dat aan de levendige gebaren te zien, verbazend interessant moest zijn. Het gesprek werd besloten met een aantal telefoontjes. En toen dat allemaal eenmaal achter de rug was en de heren een sigaar aangestoken hadden, zag de notaris er net zo opgewekt uit als de havenmeester. Gewichtig, of zij plotseling een nieuw werelddeel ontdekt hadden of een hemellichaam waarvan het bestaan in de verste verte nog niet werd vermoed, traden zij de huiskamer binnen waar zich de geschiedenis herhaalde. Veel gebaren, veel levendige gebaren, geheimzinnig gefluister en tot slot opgewekte gezichten. Het was dus helemaal geen wonder dat de jongens erg vreemd ópkeken, toen zij de kamer binnen-

Sluiten