Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ALLERGELUKKIGSTE OPLOSSING

dering die zich op het gelaat van Hans vertoonde toen hij Kees hoorde zeggen: „Dan moeten wij ons bepaald vergist hebben, mijnheer. Neemt U ons niet kwalijk dat wij U gestoord hebben. Qa je mee, Hans?”

Voor Hans van zijn grenzeloze verbazing bekomen was, stond hij al weer op de straat en staarde Kees'met open mond aan,

„Wat betekent die flauwe kul nou allemaal?”, vroeg hij tenslotte, nadat Kees hem in een stille straat gebracht had.

„Dat zou nu we eens een hele boel kunnen betekenen”, antwoordde Kees geheimzinnig.

„Vertel eens op. Waarom zei je tegen mijnheer Blank, dat wij ons vergist moesten hebben? Je hebt toch met je eigen ogen gezien, dat de deur gesloten was met een echt slot?”

„Juist daarom.”

Hanis begreep er nu helemaal niets meer van,

„Als je me nu niet gauw....”

„Kijk eens”, zo begon Kees gewichtig, „de eigenaar schijnt niet te weten dat er een slot op de deur zit. Het is dus logisch dat een ander zich de moeite moet hebben getroost om op een vervallen schuur een nieuw slot te bevestigen. Wat kon iemand anders dan den eigenaar drijven zich zo over een paar ouwe planken en een dak te ontfermen?”

„Je zou bijna zeggen dat daar iets achter zltl”

„Begrijp je me nu? Daarom zei ik dat wij ons vergist moesten hebben. Wij zullen proberen of we niet achter dat geheim kunnen komen.”

„Je wilt dus daar onze vacantie gaan doorbrengen?”

„Vind je niet, dat het nu helemaal wel té doen is?”

„Bedoel je werkelijk, dat er avontuur achter zit?”

„Waarom niet? Een ouwe schuur met een nieuw slot en een eigenaar die nergers vanaf weet — wel, het belooft een compleet drama te worden I”

„Ik heb je zelden zo geestdriftig gezien, Kees”, zei Hans plagend,

Sluiten