Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WONDERBARE ONTDEKKING

notaris wel? Dat twee vrouwen die er op uit gingen orde in de chaos te brengen terug zouden komen zonder geslaagd te zijn?

De notaris haastte zich te vertellen, dat hij geen ogenblik getwijfeld had aan de prestatie’s van de dames. Bij deze verontschuldiging kregen hun ogen een mildere glans, om even later weer gevaarlijk te flikkeren toen de havenmeester vroeg of er deze avond misschien nog thee te bekomen was.

Zij wierpen vernietigende blikken op den havenmeester, doch wisten zich te beheersen en met een zekere waardigheid verlieten zij de tuin, om zich naar de keuken te begeven. De mannen en de jongens bleven in de tuin, waar zij zich verkneuterden over de zichbare verontwaardiging van de dames.

Doch toen een half uur later het gehele gezelschap weer in de tuin bijeen zat, zich te goed doende aan een heerlijke kop thee, toen was de ellende van het pakken van het programma afgevoerd. Eventjes dachten de jongens er aan, dat zij de volgende avond, wel niet ver, maar in ieder geval toch van huis zouden zijn om de nacht buiten door te brengen. Vreemd, naast het opwindende gevoel dat het aanstaande kamperen hun gaf, maakte zich toch ook een weemoedig gevoel van hen meester. De gehele onderneming was verschikkelijk eenvoudig, maar toch, er was iets dat hen Stil maakte. Zij waren alle twee blij, toen de havenmeester zijn pijp uitklopte en te kennen gaf dat het tijd werd op te stappen, ’t Zou weer vroeg dag zijn voor hem en ook de jongens zouden wel niet tot tien uur op hun bed blijven liggen.

„Zes uur gaan we weg”, haastte Kees zich te verklaren.

„Vast niet later”, voegde Hans er onmiddelli-jk aan toe.

Het gezelschap nam daarop van elkander afscheid. Kees ging met zijn ouders naar huis en Hans wierp, alvorens in bed te stappen, nog een blik op de bagage die de dames keurig verzorgd hadden en stond verbaasd over de bescheiden omvang die de pakken gekregen hadden. Tot zijn grote verlichting zag hij dat de koffer met de boter en de zeep nog op de oude plaats

Sluiten