Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VEELBEWOGEN MIDDAG

gehele basaltglooiïng een rand drijfhout, vermengd mét allerlei ongerechtigheden was achtergebleven. Het had reeds een uur of wat in de zon gelegen, waardoor h<&t al aardig droog geworden was. Kees had reeds een arm voïtfSakjes en blokjes gesprokkeld, toen hij zich eensklaps herinnerde dat zijn vader, het openbaar maken van zijn plan, ook nog gesproken had van een boot. Drommels, hoe had hij dat kunnen vergeten. Roeien, vissen en zeilen, dat zouden toch wel de voornaamste bezigheden zijn waarmede zij de lange zomerdagen zouden moeten vullen. Waar kon die boot liggen? Misschien in een haventje dat gevormd werd door een van de vele inhammen die er in de loop van de jaren waren ontstaan. Vlug rekende Kees uit dat Hans nog onmogelijk gereed kon zijn met het graven van zijn veldkeuken. Hij kon nog best eens even een onderzoek instellen. Tenslotte zou Hans toch ook een strop hebben als er geen boot was.

Tussen denken en doen lag bij Kees Brandsma in de meeste gevallen geen grote afstand. Hij wierp zijn sprokkelhout op de grond spreidde het uit zodat de zon het goed drogen kon en begon zijn onderzoekingstocht. Werkelijk vond hij aan het einde van het terrein een natuurlijk inhammetje, dat klaarblijkelijk voor een haventje dienst deed. Tenminste zo op het eerste gezicht zou men dat wel zeggen, want er was een klein steigertje gebouwd en een ketting aan een der palen van het steigertje vertelde, dat er wel eens 'een bootje gemeerd werd.

Van een bootje was echter geen spoor te bekennen.

Kees Brandsma was een jongen met een gematigde fantasie. Maar nu moest hij zich toch bekennen dat de fantastische verhalen die Hans wel eens vertelde, prul dingen waren vergeleken bij de werkelijkheid. Want wat hadden zij nu al niet beleefd in enkele uren tijds? Kees voelde dat hij dit nieuwe probleem met Hans diende te bespreken alvorens zich-een oordeel te vellen over het niét aanwezig zijn van een boot, die volgens een zeer betrouwbare bron wél aanwezig moest zijn. Op een draf zocht hij zijn brandhout weer pp en kwam juist op tijd in het kamp

Sluiten