Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:EN VEELBEWOGEN MIDDAG

aan toe te zijn, want die had nu nog een bad genomen in de azijn. Er zou' wel een wonder mogen gebeuren, wilde er van de kokerij nog iets bijzonders terechtkomen. Maar vol moed toog hij aan het Werk. De boter zag er verre van smakelijk uit en het leek Hans het verstandigste het gehele pakje maar in de pan te werpen. Wat er dan aan kwaliteit te kort was, zou er aan kwantiteit weer gewonnen zijn. Spoedig zou Hans ervaren dat deze redenering misschien wel juist was, maar toch geen débacle kon voorkomen. De aardappelen en de sla leverden geen moeilijkheden op. De veldkeuken gaf een keurig vlammetje en toen de braadpan op het vuur gezet was, de boter lustig spetterde en de carbonale lekker bruin begon te worden, begon het zo fijn te ruiken, dat Hans alle moed kreeg dat het nog best voor elkaar zou komen. Toen alles naar het oordeel van Hans gereed was, veegde hij het zweet van zijn voorhoofd. Alles bij elkaar was het toch een heel karwei geweest dat eten klaar maken, en zo ongemerkt was het lekker heet geworden. Het zonnetje brandde in een strak blauwe hemel en er was geen zuchtje dat enige verkoeling bracht.

Hans maakte de laatste toebereidselen voor den maaltijd in orde. Hij spreidde een schoon tafellaken op het gras uit’, in de schaduw van een paar wilgenbosjes, zette borden, vorken en messen gereed en ging Kees roepen.

„Is het klaar?”, vroeg Kees, die onder het lezen In slaap gevallen was en van Hans’ kokerij niets gemerkt had.

ï.Ja hoor. Als je niet vlug komt is er niets voor je over.”

Kees liet zich echter geen tweemaal roepen. Zijn maag jeukte geweldig en hij mam zich voor, het maal dat Hans gereed gemaakt had alle eer aan te doen.

„Ik geloof dat je eer van je wej-k hebt, Hans”, zei Kees, een plaats zoekend aan het tafellaken.

„Probeer het maar eens”, antwoordde Hans moedig, hoewel ' zijn hart onrustig klopte.

Hans overdacht snel, dat hij de minste argwaan zou wekken door zelf het eerst te beginnen. Dapper schepte hii een flinke

Sluiten