Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAN UIT JAPAN

In hen veitelde hun, dat dit gefluit wat te maken had met het doel waarvoor zij het noodweer getrotseerd hadden. Hun zenuwen waren gespannen. Zou er iets gaan gebeuren? Zij durfden niet te spreken. Zij wisten elkanders gedachten niet, maar intuïtief voelden zij dat iedere beweging het gevaar van ontdekking groter maakte. Zij waren er van overtuigd, dat er niemand in de loods was, en toch,bleven hun ogen strak gericht op de deur. Wat verwachtten zij eigenlijk?

Opnieuw sneed door de nacht een schril gefluit. Nu twee keer achter elkaar. Bijna op hetzelfde ogenblik werd de deur van de loods geopend en tot hun stomme verwondering trad er een gestalte naar buiten. Als met lamheid geslagen stonden zij naast elkaar, zagen zij hoe de gedaante zich voortbewoog in de richting van de rivier. Zonder dat zij elkander behoefden te waarschuwen begonnen zij de achtervolging, zich zo goed mogelijk schuilhoudend in de dichte wilgenbosjes. Het was maar enkele tientallen meters naar de rivier, maar nog nooit had een dergelijke kleine afstand hun zo lang geleken. Vlak voor hen uit ging de gestalte die uit de loods gekomen was. Hij liep recht op de rivier af, passeerde de laatste wilgenbosjes en daalde toen de glooiing af. Met ingehouden adem zagen de twee vrienden, verscholen achter een dichte struik, hoe de gestalte zich voortbewoog en scherp over de rivier tuurde.

Wat zij toen zagen vervulde hen met verbazing. De geheimzinnige figuur scheen iets uit zijn zak te halen en naar de mond te brengen. Even later gleed opnieuw een gefluit door de nacht, nu driemaal kort achter elkaar. Toen keerde de gestalte zich om. Het volle maanlicht viel op zijn gelaat. De jongens zagen, dat het de vreemdeling was, de geheimzinnige man uit Japan. Hij kwam recht af op het bosje dat hen verborg. Zij voelden hoe zij begonnen te beven. De vrees dat hij hen hier zou vinden deed hun hart heftig kloppen. Onwillekeurig drukten zij zich tegen elkander aan, als wilden zij bij elkander moed zoeken voor de benarde situatie waarin zij verkeerden. Nog maar enkele passen was de vreemdeling van hen verwijderdj Op

Sluiten