Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TERWIJL HET KAMPVUUR VLAMDE

zijn verhaal, „die het zich tot doel stelt het zwaard in de schede te laten. Doch dat neemt niet weg, dat de handelswaarde van oude wapenen belangrijk is. Wij verlangen niet terug naar de tijd toen het dragen van zwaarden algemeen was, maar ’t zou een bewijs van kortzichtigheid zijn, als we blind bleven voor wat eens een verre tijd heeft nagelaten, al zijn het dan ook dingen die men nu beschouwt als onnodig en weerzinwekkend.

Ik herinner me op dit moment juist een legende, die een beeld geeft van de betekenis, die een zwaard en de man die het vervaardigde in vroegere tijden had. De legende vertelt iets van een der beroemdste wapensmeden, die Japan gekend heeft. Hij heette Masamuni en leefde in de dertiende eeuw. Masamuni, de beroemde wapensmid, had een zoon. De zoon wilde evenals zijn vader wapensmid worden en leerde bij hem het vak. Zoveel als hem goed leek vertelde Masamuni zijn zoon de geheimen van het beroep. Alleen het geheim van het harden verzweeg hij; slechts dan, als hij meende dat de dood hem kwam halen, wilde hij zijn zoon dat geheim vertellen, eerder niet. Doch in de der- •

tiende eeuw was het met de jongelui al net zo gesteld als nu.

Zij waren zeer nieuwsgierig en wilden de ouden naar de kroon steken. In plaats van dus tevreden te zijn met hetgeen zijn vader hem vertelde, wilde de zoon van den ouden wapensmid het volle pond hebben en ook het geheim van het harden bemachtigen. Op een ogenblik dat hij meende niet door zijn vader gezien te worden, stak hij zijn hand uit naar het water, waarin de zwaarden werden verhard. Doch op dat moment keerde de man zich om, en hij werd zo vertoornd bij het zien van de overtreding die zijn zoon op het punt stond te begaan, dat hij zijn zwaard ophief en de rechterarm van zijn zoon afsloeg.”

Als een goed verteller rustte de vreemdeling even, om zijn .oehoorders de gelegenheid te geven zich de gebeurtenis goed voor de ogen te stellen.

Dan hervatte hij zijn verhaal weer en ging op luchtige toon verder: „Jullie bemerkt wel jongelui, dat de vaders in vroeger eeuwen niet kieskeurig waren met straf uitdelen en dat je het

Sluiten