Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TERWIJL HET KAMPVUUR VLAMDE

niet behoeft te betreuren, in een menselijker tijd te leven. Doch om terug te komen op den ongelukkigen jongen, die was door het gebeurde helemaal niet uit het veld geslagen. Ook met één arm wilde hij wapensmid worden en hij bezat zoveel energie, dat het hem gelukte met de linkerhand zwaarden te smeden, die de roem van zijn vader evenaarden. En van die tijd af noemde het volk hem Hidori Masamuni, wat zoveel betekent als: linkerarmige Masamuni.

„Dat is de legende die er in Japan over Masamuni in omloop is en het geeft een goed beeld van de betekenis, die het beroep van wapensmid in die tijden had. Misschien komt jullie de verering voor een moordend wapen een beetje vreemd voor, maar vergeet niet, dat er in die tijd geen wetten en verordeningen waren die zorg droegen voor de veiligheid. Misschien waren zij er wel, maar dan werden zij niet nageleefd. Zijn bezittingen, en vaak zijn leven, moest men met het zwaard in de vuist verdedigen, en in dergelijke gevallen stelde men prijs op een goed zwaard. Een zwaard van Masamuni kreeg een haast legendarische naam en werd met goud betaald. Zij waren schaars, zelfs tijdens zijn leven, want ieder zwaard, dat volgens het oordeel van den smid zelf, niet volkomen in orde was, vernietigde hij eigenhandig. En dat is nu de reden waarom in deze tijd een Japans zwaarjd» waarvan te bewijzen is dat het door Masamuni zelf vervaardigd is, zulk een hoge handelswaarde bezit. Begrepen?

Of de jongens het begrepen! Met ingehouden adem hadden zij geluisterd.

De vreemdeling scheen te begrijpen welke visioenen zijn vertelling bij de jongens had wakker geroepen, want hij zei: „Vooral niet jaloers zijn, jongelui, op die tijd! Het was een barbaars tijdperk en meer niet. Laten wij dankbaar zijn dat wij nu het zwaard in de schede kunnen laten, en recht kunnen vinden op een heel wat menselijker wijze. Tenslotte diende het zwaard wel voor de verdediging van leven en bezittingen, maar. het gevolg wat dat er veel mensenlevens verloren gingen, Ont*

Sluiten