Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfcN DAG DIE MERKWAARDIG EINDIGDE

zwaard gekocht op een veiling in Japan, een zwaard, van niemand anders dan van den beroeipden Masamuni. Het is een van de weinige zwaarden die er v$n dezen beroemden smid zijn overgebleven en zoals ik jullie aan het kampvuur al verteld heb, vertegenwoordigt het een buitengewone waarde. Het kostbare zwaard wordt met een boot uit Japan hierheen gevoerd en moet in Rotterdam aan de desbetreffende, persoon worden afgeleverd. Nu is de kunsthandelaar, in wiens handen het zwaard moet worden afgeleverd, zo onachtzaam geweest, zijn koop in de dagbladen te publiceren, trots als hij was voor zijn opdrachtgever een zo kostbaar zwaard te bemachtigen. Het beficht trok natuurlijk sterk de aandacht en, zoals met dergelijke dingen altijd het geval is, de hebzucht werd opgewekt. En als hebzucht eenmaal de overhand krijgt over den mens, dan is deze tot alles iri staat. Al vlug na de publicatie van de werkwaardige koop kreeg de kunsthandelaar dan ook een anomiem schrijven, waarin hij gewaarschuwd werd dat men zou proberen hem zijn kostbaar zwaard afhandig te maken. Jullie begrijpen natuurlijk, dat dit een minder prettige boodschap was. De goeie man geraakte geheel overstuur en stelde, zeer verstandig, de politie met de voorgenomen diefstal in kennis. Omdat het hier een zeldzaam geval betrof, ging de politie op dit anonieme schrijven in en ontdekte al spoedig, dat het de bedoeling was het zwaard te overmeesteren tijdens de tocht van Hoek van Holland naar Rotterdam. Op de een of andere wij^e zou men proberen aan boord te komen, om dan op het gunstigste ogenblik zijn slag te slaan. Nu heb ik tijdens mijn vele zwerftochten vaak diensten aan de politie bewezen. Het is een liefhebberij van mij, dergelijke netelige kwestie’s op te lossen; en toen de autoriteiten vernamen dat ik weer in Holland was, vroegen zij mij of ik me met dit geval wilde belasten. Ik hapte toe en inspecteerde de route Hoek van Holland—Rotterdam, waarbij mij al spoedig bleek, dat men ongeveer op deze hoogte het gemakkelijkst met de buit zou kunnen ontkomen. Zo zit ik hier rustig te wachten op de komst van het schim dat het

Sluiten