Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN DAG DIE MERKWAARDIG EINDIGDE

zwaard vervoert ’s Nachts houd ik voeling met een boot van de Rotterdamse Rivier Politie, die regelmatig heen en weer vaart. Haar komst meldt zij met een paar afgesproken fluitstoten. Dit is alles, en zo je ziet, zit er niet veel geheimzinnigs aan vast.”

Met spanning hadden de jongens geluisterd naar de uiteenzettingen van den vreemdeling. Hoewel hij het zelf deed voorkomen of er aan die geschiedenis niet veel bijzonders verbonden was, de jongens zelf vonden het een pracht van een avontuur* Tientallen vragen lagen dan ook op hun lippen, maar de vreemdeling wist deze te voorkomen door met zijn uiteenzetting verder te gaan.

„Ik moest me hier natuurlijk een beetje weghouden en vond deze loods uitstekend geschikt daarvoor. Te meer, daar ik mij in mijn vrije tijd bezig houd met het schrijven van boeken, waarin ik mijn avonturen vertel. Rustiger plekje meende ik dus niet te kunnen vinden, niet vermoedend dat ik zo spoedig al door twee kwajongens gestoord zou worden.”

Hans en Kees lachten om die woorden en begrepen nü plotseling alles. Zij zagen weer de eerste morgen van hun aankomst; zij herinnerden zich weer de nieuwsgierigheid waarmede de vreemdeling had geïnformeerd naar hun plannen. Hoe hij hun aangeraden had niet in de loods, maar wel in de tent te gaan slapen. Toen hun nachtelijk avontuur. Het fluiten en de geheimzinnige boot, die een politieboot bleek te zijn. ’s Jonge, wat hadden zij geboft. Want niet alleen dat zij al een hele boel hadden meegemaakt, maar er moest nog veel gebeuren. Het voornaamste moest komen. De dieven moesten nog voor het voetlicht verschijnen en ongetwijfeld zou dat hier in de buurt het geval zijn. Het stond vrijwel vast, dat zij opnieuw een spannend ogenblik zouden meemaken en misschien wel konden meehelpen om de dieven gevangen te nemen.

De vreemdeling scheen de gedachten van de jongens te raden, want hij zei: „Nu jullie hier eenmaal bent, kan ik je niet wegsturen. Ik zou dan den eigenaar in kennis moeten stel-

4

Sluiten