Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN DAG DIE MERKWAARDIG EINDIGDE

De jongens gaven aan de uitnodiging van den vreemdeling gehoor en voelden dat zij, met het geheimzinnig gedoe aan de deur, opeens midden in het avontuur zaten. Die indruk werd nog versterkt, toen zij met een vrijwel hulpeloos gevoel in het duistere vertrek stonden, wachtend op hetgeen er gebeuren ging. Zij konden elkander nauwelijks zien en zagen dat iets duisters, dat naar hun berekening de vreemdeling moest zijn, haastig nog enige toebereidselen voor zijn vertrek scheen te maken. Hun vermoeden bleek juist te zijn, want voor zij er op verdacht waren, was dat duistere dicht bij hen in de buurt en fluisterde zijn stem: „Ziezo, bijna klaar.”

Gelukkig, het was de vreemdeling. Zij waren toch een beetje geschrokken en voelden zich niet erg op hun gemak. Daarom waren zij blij toen de vreemdeling zei: „Ik heb op jullie gewacht. Als je nu even helpt met de luiken voor de ramen te zetten, dan kunnen wij een lampje aansteken en komen wij straks niet in het donker thuis.”

„Zijn er dan luiken, hier?”, vroeg Kees, die zich niet kon herinneren ooit luiken voor de ramen te hebben gezien.

„Ja. Het zijn wel geen nieuwe, maar zij zijn toch goed bruikbaar. Ik vond ze ergens in een hoek op de vliering. Je kunt ze niet zo gemakkelijk alleen bevestigen, want zij sluiten aan de buitenzijde met een hangslot.”

’t Leek de jongens wel een beetje vreemd. Luiken moest je aan de binnenzijde sluiten. Zij dachten er echter niet lang over na, te veel vervuld als zij waren met het op handen zijnde avontuur. Zij voldeden dus aan een fluisterend gegeven bevel, plaatsten de luiken voor de ramen, duwden de ijzeren bouten door de kozijnen en hoorden toen hoe de vreemdeling, die naar buiten gelopen was, ze sloot. Het werd nu nog veel donkerder In de loods. Het weinige licht dat de zomernacht nog door de ruiten geworpen had Was nu weggenomen en slechts een flauwe straal licht, die door de op een kier staande buitendeur naar binnenkwam, verraadde waar de buitenwereld begon.

Plotseling werd de buitendeur met een slag dichtgeslagen.

Sluiten