Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s. o. s.

Hans voldeed aan het verzoek, grabbelde een lucifer uit het doosje en greep de allereerste keer al mis. Kees mopperde als een ouwe zeeman die stijf geworden is van de rheumatiek. Doch even later slaakte hij een kreet van blijdschap, toen Hans een goeie lucifèr gegrepen had en de duisternis enkele seconden werd verlicht door een peutig vlammetje. Het was net voldoende om te zien, dat er aan de andere zijde van het vertrek, een beetje naar rechts, iets stond wat veel op een kast geleek.

„Rechtsaan, Hans”, zei Kees en trok tegelijker tijd Hans bij zijn mouw met zich mede.

Voetje voor voetje schoven zij vooruit. Halverwege de tocht was er nog een lucifer nodig, maar toen kwamen zij dan ook zonder ongelukken bij de kast, die tegen alle verwachting in niet gesloten bleek te zijn. Het werd een lastig zoeken in het donker. Maar het had tenminste resultaat, want zij vonden een blik dat half vol bleek te zijn met iets dat naar de reuk te oordelen pertroleum moest zijn. Opnieuw ging het nu schuifelend voorwaarts naar de tafel en daar begon het moeilijke werk in de duisternis een lege petroleumlamp’te vullen. Het kostte vijf lucifers, maar toen was het karwei dan ook achter de rug en brandde de lamp helder. O, wat was dat licht een plotselinge zegen na zo lang in het duister te hebben rond getast! Qeen electrische kroonlamp had ooit mooier geschenen dan die ouderwetse, blikken petroleumlamp. Zij konden nu elkander weer zien en de voorwerpen onderscheiden, die er in het vertrek stonden. Het allereerst snelden zij naar de luiken om te zien of er kans bestond door de ramen te ontvluchten. Doch al-spoedig bleken die muurvast te zitten.

„Daar komen wij nooit door heen, Hans”, zei Kees.

„De deur dan maar eens bekijken”, meende Hans.

Nu werd de deur aan een ernstig onderzoek onderworpen. Maar opnieuw kwamen de jongens tot de verpletterende ontdekking, dat ook daar de kans op ontsnapping uitgesloten was. Want de deur bleek niet gesloten te zijn door het slot dat zij reeds de dag waarop zij voor het eerst op het terrein waren

Sluiten