Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s. o. s.

waren dus waarschijnlijk niet in het kamp geweest. Maar wat konden zij nu het beste doen? Naar de stad gaan en de politie waarschuwen? Daar zou een hele tijd mee gemoeid zijn. Zouden zij dat kunnen halen? Hoe laat zou het wel wezen? De jongens wisten het niet. Doch naar hun berekening moest het al één uur in de nacht geweest zijn. En twee uur zou de beraamde aanslag plaats hebben. Dan hadden zij geen tijd meer om eerst naar de stad te tippelen. Zij zouden nu zelf moeten handelen. Anders bestond er grote kans dat de bandieten ontkwamen. „Qrijp je zaklantaren, Hans”, beval Kees. „Dan gaan wij naar

de rivier. Daar kunnen wij wel zien, hoe wij verder zullen handelen.”

^ Hans haalde zijn zaklantaren te voorschijn en juist stonden zij op het punt om op het avontuur af te gaan, toen er van de rivier een gejaagd fluiten weerklonk. In het eerst dachten zij dat het hetzelfde fluiten was wat hen al eerder zo had doen schrikken, maar spoedig bleek dit niet het geval te zijn. Dat fluiten hield aan, het klonk erg onregelmatig. Het leek wel of er expres tussenpozen werden gemaakt. De ene fluitstoot scheen ook langer te zijn dan de andere.

Plotseling schudde Kees Hans door elkaar en schreeuwde: „Luister! Drie korte, drie lange, drie korte! Drie korte, drie lange, drié korte! Dat is het S.Ö.S. sein. Het noodsein. Vooruit! Vooruit! Qeef licht! Naar de boot! Naar de boot!”

Hans, die eerst geheel verbouwereerd geweest was door die plotselinge uitbarsting van Kees, hoorde nu ook dat het fluiten het S.O.S. sein was. Hij sprong Kees achterna en op een draf liepen zij in de richting van het haventje waarin de boot moest liggen. Honderden gedachten schoten er door hun brein. Als de boot er maar was! Als de dieven er maar niet met de boot vandoor waren! Dan weer zagen zij den vreemdeling in gevecht met een sluwen Japanner. Als zij maar niet te laat kwamen!

Nog eens gilde de fluit haar oproep aan allen de nachtelijke hemel in. Drie korte, drie lange, drie korte. Save our, Souls! Redt onze levens, Drie korte, drie lange, drie kartel

Sluiten