Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WEB VAN LEUGEN EN BEDROG

over Masamuni te vertellen, heeft hij jullie voorbereid. Eenmaal bekend met Masamuni’s roem geloofden jullie te gretiger het verhaal over de voorgenomen diefstal. Er was nu niets verdachts meer in zijn handelingen. Terwijl jullie dachten dat hij aan het zogenaamde boek werkte, bereidde hij zijn plannen voor. Zelfs zijn geheimzinnig gedoe aan de oever van de rivier slikten jullie als zoete koek. Een klein beetje nadenken en een nog kleinere informatie op het kantoor van je vader, Kees, had je doen weten dat er geen politieboot de Meeuw bestaat.”

Hans en Kees voelden'zich klein worden, al konden zij nog maar niet geloven zich in den vreemdeling vergist te hebben. Een feit was het, dat zij alles zonder onderzoek hadden geloofd.

„Enfin”, ging oom Henri op berustende toon verder, „het is achter de rug en wij staan nu voor de taak, de boel weer in' ’t reine te brengen.”

„Is er iets ernstigs gebeurd, oom?”, vroeg Hans verschrikt.

Die vraag was vrijwel overbodig, want zonder ernstige gebeurtenis maakt men geen gebruik van het S.O.S. sein.

•„Natuurlijk. Ik zal het jullie vertellen. Die vreemdeling van jullie is wel een beetje op de hoogte geweest.. Inderdaad heb ik eên opdracht gekregen van Mr. Williams. Ik heb voor hem een kostbaar kleinood, een parel van hoge waarde, uit Amerika gehaald en zou hem deze nacht zijn nieuwe aanwinst overhandigen. Zo jullie weten is Mr. Williams een verwoed verzamelaar. Alles wat mooi is heeft hij graag. Hij kan zich die weelde veroorloven, daar hij rijk is. Ik wist dat een Amerikaans collega een kostbare parel bezat met historische waarde. Eenmaal sierde deze parel een van de bekendste koninginnen der wereld. Ik vertelde hem dit en hij gaf mij opdracht te proberen de parel te kopen. Ik slaagde en bracht het kostbare ding eigenhandig naar hier. Alles is goed gegaan, tot op deze armzalige nacht. Mijn Amerikaanse collega heeft de onvoorzichtigheid gehad in de couranten de koop, die ik namens Mr. Williams gesloten heb, te publiceren. Dit heeft een paar schavuiten verleid een poging tot diefstal te doen. Helaas is die zelukt. Ik

Sluiten