Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X

Y* een verrassende ontknoping

nspecteur Blok, de jeugdige politieman, die zulk een belangrijke rol gespeeld had in het avontuur met het meesterwerk van ' Jan Steen, fronste de wenkbrauwen, toen hij het radiotelegrafisch bericht ontving van de gebeurtenissen, die zich de afgelopen nacht tussen Rotterdam en Hoek van Holland hadden af gespeeld. Tevergeefs probeerde hij in de archieven het signalement van den vermoedelijken misdadiger te virtden.

Een matroos ter koopvaardij, Faber geheten, en beantwoordende aan de beschrijving, bleek nimmer met de politie in aanraking geweest te zijn en een man met een gelaat dat geen leeftijd verraadde en die de gewoonte had een wit vest te dragen, geborduurd met opzichtig gekleurde bloemen, was eveneens onbekend bij de politie. De geschiedenis kwam inspecteur Blok een beetje vreemd voor. Hij dacht lang en diep over deze gescheidenis na, nam tenslotte de telefoon, belde zijn onmiddellijken chef op en voerde een lang gesprek met hem. Het gevolg van dat gesprek was, dat Inspecteur Blok, toen de zon zich gereed maakte de wereld goedenmorgen te wensen, op zijn motorfiets met een, alle snelheidsbepalingen tartende Vaart de weg afsnorde, in de richting van Rotterdam. Zeer vroeg in de morgen kwam hij daar aan, precies op het moment dat de politieboot, die de afgelopen nacht op het S.O.S. sein afgestoomd was, aan de Rottedamse kade meerde Dat was een buitenkansje en voorkwam een lastig zoeken. Enkele minuten na zijn aankomst hernieuwde de voortvarende inspecteur zijn kennismaking met den kunsthandelaar Henri Bakker en diens jeugdige vrienden Hans Bakker en Kees Brandsma. Het spreekt vanzelf dat er heel wat te bespreken viel. De komst van den inspecteur was voor de verslagenen een verrassing en.... een prettige verrassing. Want het gezelschap stond op het punt zich in een snelle auto te begeven naar Brabant, waar de vermoedelijke misdadigers in de buurt van de Moerdijk waren

Sluiten