Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VERRASSENDE ONTKNOPING

gesignaleerd. Inspecteur Blok kreeg echter eerst nog een overzicht van de plaats gehad hebbende gebeurtenissen en ook hij moest verklaren, dat hij den vreemdeling als den hoofddader beschouwde. Het zonderlinge feit dat niemand aan boord, het S.O.S. sein had uitgezonden, deed hem diep nadenken. Natuurlijk vond ook hij geen bevredigende oplossing. Op voorstel van oom Henri en van commandant Burger, verzocht men inspecteur Blok de leiding op zich te nemen. De commandant van het politievaartuig verklaarde dat hij beter op het water thuis was dan op het land en oom Henri zei ronduit, dat hij in niemand zo’n vertrouwen had als in Inspecteur Blok. Wat trouwens geen wonder was, want hij had al eens meer de reputatie van den kunsthandelaar gered. * Inspecteur Blok nam zonder bedenken de aan hem toevertrouwde leiding op zich, wat voor het gehele gezelschap een geruststelling was.

Hans en Kees hadden zich bij de komst van den inspecteur plotseling weer erg onplezierig gevoeld. Opnieuw geneerden zij zich voor de onbenullige houding, die zij in de nabijheid van den misdadigen vreemdeling hadden aangenomen. Ook zonder de komst van den inspecteur zouden zij zich een beetje onrustig gevoeld hebben, want hoe meer de ontknoping van het drama naderkwam, hoe kinderachtiger zij zichzelf vonden als zij zich herinnerden hoe onvoorwaardelijk zij alles wat de vreemdeling verteld had, hadden geloofd.

De stuurman van de boot, waarop de diefstal van de kostbare parel had plaats gehad, was met de politieboot meegekomen naar Rotterdam, omdat hij de enige man was die den matroos Faber zou kunnen herkennen. Inspecteur Blok sprak er zijn voldoening over uit, dat men tenminste niet blindelings behoefde te zoeken. Men zou nu recht op het doel kunnen afgaan. Ongetwijfeld zou, wanneer zij in de buurt van de plaats kwamen waar de misdadigers waren gezien, de politie reeds de hand op ïen hebben gelegd of zij zou, zo dit nog niet het geval mocht

*Zle „Detecüven in den dop”, van denzelfdea acteur.

Sluiten