Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VERRASSENDE ONTKNOPING

zijn, wel weten waar zij zich bevonden, zodat men onmiddellijk tot arrestatie kon overgaan. Niemand van het gezelschap twijfelde dan ook aan het’slagen van de achtervolging en iedereen beschouwde aanhouding van het tweetal nog maar als een kwestie van enige uren.

Voor de jongens, die een dergelijk geval alleen bekeken door hun avontuurlijke bril, was een dergelijke afloop wel wat tam. Zij hadden liever een spannende achtervolging gehad met veel revolverschoten en benauwende situaties. Zoals de toestand er op het ogenblik voorstond, scheen dit in de komende uren helemaal niet het geval te zullen zijn. Toch, ondanks de weinige sensatie die er op komst was, klopte hun hart sneller dan gewoonlijk. Want het was nu vrijwel zeker, dat zij straks weer tegenover den vreemdeling zouden staan. Hoe zou hij zich gedragen, nu hij als een misdadiger ontmaskerd was? En zij zelf, zouden zij rustig kunnen blijven als zij stonden voor dien vermaledijden kerel, die hen zo handig en zo beschamend bij de neus gehad had? Hans keek eens naar Kees en zag, dat zijn lippen vast gesloten waren. Neen, als die vreemde snuiter straks in de buurt van Kees kwam, dan was hij nog niet gelukkig. Zelf was hij niet bepaald boos op den kerel. Natuurlijk, hij had hen wel voor de gek gehouden en zij waren wel door hem opgesloten, maar hij had aan dat kampvuur toch ook fijn verteld. En dan, hij was immers bezig aan dat boek! Het moest een fijn boek worden. Ja, jammer bleef het toch dat die man een misdadiger was. Qraag had Hans dat misdadigerschap in twijfel getrokken, maar hij wist zich machteloos tegenover de feiten. Toch zou ook hij, evenmin als Kees, graag achter zijn gebleven. Er moest nog wel een kleine moeilijkheid uit de weg geruimd worden. Want al had oom Henri gedecideerd te kennen gegeven dat de jongens plee moesten als het op een achtervolging aankwam, zij konden hun kamp toch maar niet onbeheerd achterlaten. Voordat zij zich dan ook op weg begaven, stelde oom Henri zich in verbinding met den vader van Kees en vertelde hem wat er aan de hand was. De havenmeester beloofde voor

Sluiten