Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏESLUIT

>p en hoorde men nog wat geschuifel van stoelen en geritsel rm kleren. Toen het stil geworden was in het vertrek, begon de heer Westwood te vertellen.

„Dames en Heeren, ik kan begrijpen dat U met een meer dan gewoon verlangen uitziet naar een verklaring in de vele voor ü natuurlijk onbegrijpelijke dingen.”

Een dof gemompel gaf te kennen, dat de heer Westwood de jiiiste woorden had weten te kiezen.

„Daar gij ongetwijfeld op de hoogte zult zijn van de gebeurtenissen van de laatste dagen”, zo vervolgde hij, „kan ik mij bepalen bij een eenvoudige verklaring van de rol die ik in deze geschiedenis heb gespeeld. U zult al spoedig bemerken, dat de geschiedenis heel eenvoudig is. Ik doe niets liever dan een soort volledige bekentenis af te leggen, omdat ik tegenover enkele leden van dit illustere gezelschap bepaalde verplichtingen heb. Laat ik dus beginnen met. mijn verontschuldiging aan te bieden aan inspecteur Blok, mijnheer Bakker uit Amsterdam en natuurlijk ook aan onze beide jeugdige vrienden, voor de last en de moeite die ik verplicht was hen in het belang van de goede zaak te bezorgen.”

Inspecteur Blok en oom Henri bogen hoffelijk en aanvaardden daarmede de verontschuldiging van den heer Westwood, terwijl de jongens niet anders wisten te doen dan maar wat verlegen te lachen.

„Enkele maanden geleden”, zo hervatte de vreemdeling zijn verhaal, „ben ik door een toevallige omstandigheid in kennis gekomen met den U welbekenden Mr. Williams. Hij toonde grote belangstelling voor mijn avonturen en ik vergastte hem op een reeks verhalen van avonturen, die ik in binnen- en buitenland heb beleefd. Ons onderhoud eindigde met een bezoek aan zijn prachtige villa, waar hij mij zijn vele kunstschatten liet bewonderen. Terwijl hij mij zijn collectie sieraden, waarbij veel historische, liet zien, vertelde hij mij terloops, dat hij aan een zekeren heer Bakker, kunsthandelaar in Amsterdam, de «dracht gegeven had, een kostbaar sieraad te kopen op een

Sluiten