Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT

sieraad, een parel, zonder ongelukken over de oceaan voeren en ik zou er zorg voor dragen dat eén eeuwenoud Japans zwaard aan de verzameling van Mr. Williams werd toegevoegd.

„Laat ik onmiddellijk hierop vertellen, dat mijnheer Bakker de moeilijkste opdracht bleek te hebben gekregen. Niet omdat het overbrengen van een kostbaar sieraad meer moeilijkheden meebrengt dan een minstens'even kostbaar zwaard, maar omdat spoedig bleek dat de zending van den heer Bakker niet geheim bleef. Want toen de koop van het sieraad eenmaal gesloten was, beging de Amerikaanse verkoper de onbedachtzaamheid, de koop te publiceren. Het spreekt bijna vanzelf, dat van dit ogenblik af de heer Bakker moest rekenen op een gevaarlijke thuisreis. Hoe gemakkelijk had ik het daarentegen niet! Niemand wist iets van mijn zending af; de man, van wien ik het zwaard zou kopen, was de voorzichtigheid in eigen persoon. Al was de persoon van den heer Bakker mij persoonlijk onbekend, onze opdrachtgever was dezelfde en daar ik nu eenmaal gewend ben mijn neus in andermans zaken te steken, besloot ik een oogje in het zeil te houden.

„Toen ik jaren geleden het plan opvatte mij een beetje te bemoeien met de vele misdaden en geheimzinnigheden die er gebeurden, begreep ik al heel gauw dat het, om met succes te kunnen werken, nodig was dat ik over vele hulpbronnen de beschikking had. Ik begon dus met een uitgebreid netwerk van medewerkers uit te zetten en had reeds na korte tijd een inlichtingendienst, die uitstekend werkte. Toen ik het plan opvatte, voor de veiligheid van den heer Bakkér zorg te dragen, was mijn eerste werk, die inlichtingendienst aan het werk te stellen. Terwijl mijn inlichtingendienst de nodige gegevens trachtte te vergaren, reisde ik naar mijn vriend in Parijs en kocht van hem het zwaard, waarop ik Mr. Williams gewezen had. Rustig wachtte ik op de andere gegevens. Spoedig waren die in mijn bezit Het bleek, dat het kostbare sieraad niet de aandacht getrokken had die ik verwacht had en dat geen van dé bekende misdadigersbenden yan plas was bet zich toe te eige-

Sluiten