Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT

nen. Wel werd mij gerapporteerd, dat een matroos van een onopvallend Hollandsch stoomschip in Amerika was achtergebleven en vervangen door een zekeren Faber. Op zichzelf een veel voorkomend verschijnsel en niets verontrustends. Het feit echter, dat de heer Bakker zich op die boot had ingescheept en dat matroos Faber enkele veroordelingen voor vingervlugheid achter de rug had, noopte tot waakzaamheid. Ik reisde met mijn koop in mijn koffer zonder iets merkwaardigs te beleven naar Holland, waar nieuwe mededelingen van mijn agenten vermeldden, dat naar alle waarschijnlijkheid matroos Faber een poging zou doen om zich het keinood toe te eigenen. Ik kan U der werkkring van mijn inlichtingendienst niet verklaren, omdat daarmede de hoekstenen van mijn succes verloren zou gaan. Dus laat ik volstaan met U te vertellen, dat ik, zodra ik in Rotterdam was aangekomen, wist, dat de poging tot diefstal tussen Rotterdam en Hoek van Holland zou plaats hebben. Nu zult U zich misschien afvragen waarom ik niet onmiddellijk den heer Bakker in kennis liet stellen van de plannen die men jegens hem uitbroedde. Een ander, in mijn positie staande, had dit misschien wel gedaan, maar ik heb voor dergelijke avonturen een zwak. Niets spijtiger kon mij overkomen dan dat een beroemde misdaad niet werd uitgevoerd, 'of liever gezegd, dat er geen poging toe gedaan werd. U moet niet denken, dat ik daarmede de misdadigers wil aanmoedigen. Integendeel, want zij die mij kennen, weten, hoe fel ik die schavuiten achtervolg. Ik ben gewend een zaak niet los te laten voor zij tot een goed einde is gebracht. Ik was dus van plan de dingen te laten komen, zo zij kwamen sn trof in alle stilte mijn maatregelen. Een onderzoek aan de rivier tussen Hoek van Holland en Rotterdam bracht mij op liet terrein, waar de oude loods mij verlokkend wenkte. Niet alleen omdat die loods halverwege de gevaarlijke route lag, maar omdat zij mij een ideale gelegenheid leek om, mèt mijn pogingen de voorgenomen diefstal te verijdelen, mijn ander werk uit te voeren, namelijk een relaas te schrijven van mijn laatst

Sluiten