Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT

ren genomen. Er kon niets mislukken. De beide jongens leken mij toch wel een belemmering. Niet alleen was ik bang dat zij in hun onervarenheid de boel op het laatst nog in de war zouden vsturen, maar tevens bezielde mij de vrees, dat hun iets ernstigs overkomen zou. En nachtelijke expeditie als welke ik moest ondernemen, was tenslotte nooit zonder gevaar. Ik besloot tot een paardenmiddel over te gaan. Tegen middernacht ontbood ik de jongens in de loods, na enige voorzorgsmaatregelen genomen te hebben. Door hen op te sluiten kreeg ik de handen vrij. Zoals U vernomen hebt, waren mijn maatregelen niet voldoende en wisten de jongelui toch nog te ontsnappen. En het is juist deze ontsnapping, inspecteur Blok, die de verrassing groter maakte dan nodig geweest was. Maar laat ik niet op mijn verhaal vooruitlopen.”

Even onderbrak de heer Westwood zijn verhaal, van welke onderbreking mevrouw Bakker gebruik maakte om de koppen nog eens te vullen met haar voortreffelijke thee. Hans en Kees waren met die onderbreking niet zo erg. ingenomen. Want het verhaal werd juist onderbroken bij hun opsluiting, die zij nog altijd voelden als een vernedering. In andere gevallen hadden zij zich misschien wel met een zekere vrijpostigheid in de gesprekken der ouderen, dié op het onderbreken van het verhaal gevolgd waren, gemengd, nu niet. Nu voelden zij meer voor een bescheiden rol en maakten zich zo klein mogelijk, bang uitgelachen te zullen worden.

Gelukkig duurde de pauze niet lang en ving de heer Westwood weer aan met zijn verhaal.

(„De rest van de geschiedenis, dames en heren, is nu heel gauw verteld. Alles liep nog beter dan ik gedacht had, want inplaats regelrecht door te stomen naar Rotterdam, ging het schip waarop de heer Bakker zich met zijn kostbare parel bevond ten anker ter hoogte van mijn schuilplaats. Mijn beide helpers had ik weer naar huis gestuurd, overtuigd dat ik wél in staat zou zijn de diefstal alléén te voorkomen. En toen moest ik ervaren, dat de mooiste menselijke plannen kunnen falen. Want toen

Sluiten