Geen zoekvraag opgegeven

  • / 48

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHIATER TEGENOVER DE NEDERLANDSCHE WET

BEWERKT DOOR

Mr. HL VAN DER HOEVEN Hznu

ADVOCAAT TE ROTTERDAM

NAAR HET LAATSTE HOOFDSTUK VAN PSYCHIATRIE

EEN HANDLEIDING VOOR JURISTEN . <

EN MAATSCHAPPELIJKE WERKERS DOOR

DR. H. VAN DER HOEVEN

PSYCHIATER TE UTRECHT

W. L. 6 J. BRUSSE'S UITGE VERS-MAATSCHAPPIJ N.V.

ROTTERDAM

Dr H. van der Hoeven, Psychiatrie. Een handeling voor juristen en maatschappelijke werkers. 3de druk. Geb. f 13.90

Mr H. van der Hoeven Hzn. De Psychiater tegenover de Nederlandsche wet. Bewerkt naar het laatste hoofdstuk van Psychiatrie. Ing. f 1.—

Dr Richard C. Cabot, Leven. Vertaald door Zr A. M. F. Onnen. 2de druk. f 1.25; geb. f 1.90

— Maatschappelijk werk. Vertaald door Zr A. M. F. Onnen. f 1.2 j; geb. f 1.90

Mary E. Richmond. De maatschappelijke werker en zijn taak. (What is social case work?) 2de druk van Maatschappelijk hulpbetoon. Vertaald door Zr. A. M. F. Oimen. f 1.2j; geb. f 1.90

Dr Josephine A. Jackson M.D. en Helen M. Salisbury. Hoe beheerschen wij onze zenuwen. Vertaald door Mr J. OmsteinHoofiën. f 2.2j; geb. f 325

Emest Reymond. Ik ontspan mij. Zelfbeheersching door spierontspanning. Vertaald door W. E. Th. Sandberg. f 0.75

Fr. Paulhan. De leugen in het karakter. Vertaald onder toezicht van en ingeleid door Dr H. van der Hoeven, f 2.50; geb. f 3.25

Sluiten