Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHIATER TEGENOVER DE NEDERLANDSCHE WET

persing en afdreiging) en van overtredingen, tenzij de verdachte voor de vierde of volgende maal een feit begaat, ieder feit gepleegd telkens binnen een jaar na het onherroepelijk worden van een vorige uitspraak, waarbij de tijd, dat de verdachte van zijn vrijheid beroofd is, niet wordt medegerekend.

IV. JONGELIEDEN

Jongelieden van 18 tot 23 jaar kunnen bij veroordeeling tot een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar wegens misdrijven waarop gevangenisstraf van 2 jaar of meer is gesteld, op last van den rechter hun straf ondergaan in de z.g. jeugdgevangenis.

Ook jongelieden van 16-18 iaar en van 23-25 jaar komen hiervoor in aanmerking, indien de rechter dit wegens bijzondere omstandigheden voor hen gewenscht acht.

Het regiem in de jeugdgevangenis is meer bepaaldelijk op opvoeding gericht. Voorwaardelijke invrijheidstelling is op ruimere schaal dan bij gewone gevangenisstraf mogelijk.

V. RECIDIVISTEN

Maatregelen tegen gevaarlijke recidivisten zijn vastgesteld, maar nog niet ingevoerd. Volgens de ontworpen regeling kan in bewaring worden gesteld:

a. hij die veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van 3 jaar of meer, indien hij reeds ten minste 3 gevangenisstraffen van tezamen vier jaar of meer - straffen van minder dan 6 maanden niet meegerekend - heeft ondergaan;

b. hij die veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van twee jaar of meer, indien hij reeds ten minste 3 gevangenisstraffen van tezamen 6 jaar of meer - straffen van minder dan 6 maanden niet meegerekend - heeft ondergaan;

c. hij die veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van een jaar of meer, indien hij reeds tenminste drie straffen van tezamen 8 jaar of meer - straffen van minder dan 6 maanden niet meegerekend - heeft ondergaan,

in alle gevallen echter alleen indien dit ter voorkoming van eerdere misdrijven noodzakelijk is en ook overigens onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is te achten.

De bewaring kan worden bevolen voor ten minste 5 en ten hoogste 10 jaar.

5UPPL.

Sluiten