Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EERSTE REIS VAN SINDBAD DE ZEEMAN

Cindbad en de koopman ^schenen zeer goed mét elkander te kunnen ópschieten. Nog voor ze de karavaan bereikt hadden waren ze al dikke vrienden geworden. Tot diep in den nacht zat het gezelschap bij elkaar onder een palmboom. Sindbad zat in het midden neergehurkt en vertelde z’n avonturen.

X/T et veel belangstelling luisterden de andere koop-•-Viiieden, totdat er eentje heel onbeleefd begon te gapen én zei: „Zeg jongens, zouden we niet eens naar bed gaan?” De anderen stemden met het voorstek in en allen kropen in de groote tent, waarin ook Sindbad den nacht zou doorbrengen. Den volgenden mórgen kreeg Sindbad een behoorlijk costuum van een der kooplieden en nu werd de thuisreis aanvaard. 'tWas een gevaarlijke tocht over de hooge bergen, en als de mannen niet met touwen aan elkaar hadden vastgezeten, waren ze stellig in een afgrond gestort.

700 bereikte het gezelschap de kust, waar een -^-'zeilscheepje gereed lag. Vier dagen en vier nachten voer het schip langs .eenzame kusten. Maar gelukkig bereikte men ongedeerd de haven én nadat Sindbad van zijn nieuwe vrienden afscheid had genomen, verkocht hij een gedeelte van zijn diamanten, om onderweg voldoende geld tot zijn beschikking te hébben. Sindbad wandelde maar verder, zonder dat hij wist waar hij zich bevond. De menschen waren allemaal even vriendelijk tegen hem en overal kreeg hij zonder eenige moeite een geschikt nachtverblijf.

Onderweg kwam hij door streken waar groote bbomen groeiden waar een soort sap uit vloeide dat door de menschen in groote tónnen werd opgevangen. Sindbad vernam dat dit kamférboomen waren en dié vloeistof niets anders gewone kamfer was.

Sluiten