Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

Keeds van de volkeren der oudheid hooren wij, dat ze baden en zwemmen vlijtig beoefenden.

De eiland- en kustbewonende Grieken waren bepaald beroemd om hun buitengewone vaardigheid in het zwemmen en duiken, en van den Lykioniër Skillias wordt verteld dat hij bij Artemissium vier uur onder water heelt afgêlegd, om van de Perzen naar zijn Helleensche broeders te vluchten. Herodotus maakt melding van gymnastische spelen in het water, van zwem- en duikwedstrijden; een der hoofdgeboden van de wetgeving van bolon was, dat de kinderen zwemmen (en lezen) moesten leeren. De Romeinen hechtten eveneens groote waarde aan het baden en zwemmen en het dagelijksche bad was een hunner werkelijke behoeften. Van de Romeinsche soldaten werd het leeren zwemmen geëischt. Ook de oude Germanen hielden veel van het koude rivierbad en waren geoefende zwemmers.

De praktische waarde van het zwemmen en vooral de voordeelen, die het uit een hygiënisch oogpunt oplevert, heeft men dus reeds vroeg weten te schatten. En inderdaad bestaat er nauwelijks «n lichaamsoefening, die voor de gezondheid bevorderlijker is, ook is er wel geen beter middel om het lichaam lenig, gezond en krachtig te maken, dan het zwemmen. Terecht geldt reeds het eenvoudige koude bad voor buitengewoon verfnsschend en versterkend en deze gunstige invloed op de gezondheid wordt nog aanmerkelijk verhoogd door de gymnastische oelening van het zwemmen, die het geheele organisme in krachtige beweging zet en boven het eigenlijke gymnastiseeren nog het niet te versmaden voordeel oplevert, dat ze in het water, dus in zuivere stofvrije lucht wordt uitge-

voerd. , , .

De hooge hygiënische en praktische waarde van het zwemmen wordt steeds algemeener erkend en naar we

Sluiten