Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hopen, zal het niet zoo heel lang meer duren, dat ook aan scholen het zwemmen als verplicht vak wordt ingevoerd.

Voor we met de eigenlijke handleiding voor het zwemmen beginnen, wenschen we eerst nog op een paar voorzorgsmaatregelen attent te maken, die voor het gebruik van koude baden gelden.

Men ga nooit met een volle maag te water, maar evenmin geheel nuchter; de meest geschikte tijd voor het baden is ’s morgens spoedig na het eerste ontbijt of eenige uren na het middagmaal. Wanneer men Sterk verhit is, alsook na langdurige snelle beweging, kan een koud bad in sommige gevallen bepaald levensgevaarlijk worden. Men dient zich dus vóór ’t baden behoorlijk af te koelen en aan longen en hart tijd te gunnen tot rust te komen. Ook verdient het aanbeveling, voor men in het water stapt, het lichaam, aan de slapen, polsen, n de okselholten en den nek, verder aan de borst en de lendenen matig te bevochtigen. Of wel een douche te nemen.

Na deze voorbereiding kan men öp elke willekeurige wijze te water gaan: langzaam dus of wel plotseling door een sprong of duik.

Het is zeer aan te bevelen dadelijk nadat men in het water gegaan is, even flink heelemaal onder te duiken.

De duur van het bad is afhankelijk van de temperatuur van het water, maar ook van den leeftijd en vooral van de lichaamskracht van het individu.

Nerveuse of bloedarme menschen mogen zeker niet langer dan tien minuten in het water blijven, daarentegen doet het gezonde, krachtige zwemmers geen schade, indien zij een uur of langer in het water vertoeven.

Niettemin zij men voorzichtig bij lage temperatuur, want dan is het zelfs voor sterke en zeer gezonde menschen af te raden te lang in het water te blijven.

Aanbeveling verdient het na afloop van het zwemmen het lichaam krachtig af te wrijven met een drogen, groven doek en zich daarna vlug aan te kleeden.

Het nemen van beweging, nadat men uit het zwembad komt, verdient mede aanbeveling.

Sluiten