Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZWEMMEN OP DEN BUIK (Borst - of schoolslag)

Onder de vele manieren om zich in het water te bewegen neemt het zwemmen op den buik, de z.g. borst- of schoolslag, de eerste plaats in. Dat is de slag, welke iedere zwemmer bij den aanvang moet leeren beheerschen; eerst als hij volkomen met het water vertrouwd is kan er aan het aanleeren van andere slagen worden gedacht.

Wij beginnen nu met, eerst bij wijze van droge les, de bewegingen te maken, welke bij het borstzwemmen als voornaamste gelden. Het is heelemaal niet noodzakelijk om deze bewegingen in het water uit te voeren, de adspirant-zwemmer kan er zelfs bij blijven staan.

Begin dus met de houding aan te nemen, gelijk die

Figuur I

Sluiten