Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan komt de derde beweging: het omhoog strekken van de armen, waarbij terzelfder tijd de handpalmen weer naar voren worden gebracht, zoodat de stand als door fig. i afgebeeld, wederom is bereikt.

Daarmee is de uit drie deelen bestaande beweging afgeloopen, kan men even rusten om daarna dezelfde drie bewegingen wederom te herhalen. En zoo vervolgens.

Dit is de elementaire beweging voor het normale zwemmen op den buik. Denk niet, dat het geen zin heeft om deze oefening uit den treure te herhalen: want uiteindelijk is het zwemmen niets anders dan een voortdurend herhaalde reflexbeweging.

figuur 3

Sluiten